Kursy medytacji

Dla osób zainteresowanych organizowane są nieodpłatne kursy medytacji.